De Huischmeesters

De Huischmeesters zijn woonondernemers die zich richten op het herbestemmen van overtallig vastgoed van gemeenten, corporaties en zorginstellingen. De website is gebaseerd op het WordPress Content Management Systeem. Door de gekozen strakke template is de website overzichtelijk.